next up previous contents
Next: 5.1.3 Sistem P4 Up: 5.1 Paketi za razvoj Previous: 5.1.1 RPC Vsebina: contents

5.1.2 DCE

Neodvisno so kasneje v Digital Equipment Corporation (DEC) razvili podobno plaformo Distributed Computing Environment[SHM94] (DCE), vendar trenutno ni splosno dostopna, ampak ima licencno vezavo pri skupini proizvajalcev Open Software Foundation. Prav zaradi tega razloga in zaradi tega, ker je sistem razmeroma nov, ni veliko uporabljan, ceprav ima nekaj prednosti pred ONC/RPC. Vecji sistem, ki temelji na platformi DCE je Andrew File System in imogoca boljso zascito podatkov na mrezi, vecjo transparentnost in kontroliran prenos podatkov med racunalniki.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani