next up previous contents
Next: 5.1.2 DCE Up: 5.1 Paketi za razvoj Previous: 5.1 Paketi za razvoj Vsebina: contents

5.1.1 RPC

Najbolj razsirjena platforma je bila razvita pri prvem in nekdaj najvecjem proizvajalcu delovnih postaj Sun Microsystems, ki je leta 1985 predstavil platformo Open Network Computing (ONC). ONC[Mic87a] se sestoji iz knjiznice za transparenten prenos podatkov eXternal Data Representation (XDR)[Mic87b] in knjiznice za izvajanje oddaljenih procedur Remote Procedure Calling (RPC). Sun ni bilo prvo podjetje, ki je razvilo take rutine za transparenten dostop, je pa bilo prvo, ki je dalo izvorno kodo in navodila za uporabo v splosno uporabo s teznjo, da postane mehanizem RPC/XDR ne-licencen. RPC najdemo na vecini operacijskih sistemov in je osnova za veliko vecino knjiznic, ki omogocajo pisanje distribuiranih sistemov z enostavnejsim posredovanjem podatkov med razlicnimi arhitekturami racunalnikov. Mehanizem RPC/XDR omogoca predvsem transparenten prenos podatkov v omrezju tipa IP. Na sliki 5.2 je prikazan nivo implementacije sistema RPC v OSI razdelitvi omreznih nivojev.

 

 

Slika 5.2: Sedem slojev OSI z RPC

Sistem ONC/RPC je privzelo vec kot 90 proizvajalcev sistemske programske opreme in ga vkljucujejo v distribucijo svojih operacijskih sistemov. Ceprav vecina aplikacij deluje na sistemu Unix, pa obstajajo knjiznice RPC tudi za druge sisteme kot so VMS, MS-DOS, VM, OSF/1.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani