next up previous contents
Next: 7.1 Program za sledenje Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: 6.4 Povzetek Vsebina: contents

7 Implementacija

 

Implementacija sistema za distribuirano upodabljanje obsega dva dela. V prvem delu je bil razvit program z metodo sledenja zarku, v drugem delu pa je bil implementiran distribuirani program za upodabljanje. Prvi program, ki je pokazal delovanje metode sledenja zarku ni bil osnova za kasnejso razsiritev z paralelizacijo. Glavni vzrok temu je dejstvo, da je bila dostopna izvorna koda na Internetu za program s sledenjem zarku -- povray, ki ima vgrajeno vecje stevilo razlicnih osnovnih primitivov in proceduralnih tekstur. Program je napisan v zelo prenosljivi C kodi, ki se brez tezav prevede na razlicnih operacijskih sistemih.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani