next up previous contents
Next: 7 Implementacija Up: 6 Paralelni navidezni racunalnik Previous: 6.3.2 Razvojno okolje PADE Vsebina: contents

6.4 Povzetek

Sistem PVM (Parallel Virtual Machine) je dobra osnova za pisanje paralelnih programov v distribuiranih sistemih, kot tudi v masivno paralelnih sistemih (MPP). PVM je knjiznica podprogramov za jezike C, C++ in Fortran, ki skupaj z orodji za nadzor, predstavljajo ucinkovito okolje za distribuirane sisteme. Poleg potrebnega programskega vmesnika obstajajo tudi programi za graficno sledenje paralelnim programom, kot tudi programi za lazji razvoj na razlicnih arhitekturah.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani