next up previous contents
Next: 6.4 Povzetek Up: 6.3 Orodja za razvoj Previous: 6.3.1 XPVM Vsebina: contents

6.3.2 Razvojno okolje PADE

Parallel Applications Development Environment je integrirano razvojno okolje z graficnim vmesnikom, ki skrbi za najbolj zamudne faze v razvoju paralelnih programov v distribuiranem okolju. Vecino casa se pri razvoju porabi pri distribuciji izvorne kode po omrezju, testiranju na posameznih arhitekutrah in razhroscevanju, ki je v paralelnih sistemih bolj zapleteno. Na sliki 6.3 so prikazana nekatera okna, ki kazejo lastnosti okolja, ki omenjene tezave lajsa z graficnim vmesnikom in ustreznimi programi.

 

 

Slika 6.3: PADE - Integrirano okolje za razvoj paralelnih aplikacijCopyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani