next up previous contents
Next: 6.3.1 XPVM Up: 6 Paralelni navidezni racunalnik Previous: 6.2.5 Posredovanje sporocil Vsebina: contents

6.3 Orodja za razvoj paralelnih programov

Graficna predstavitev je pomembna lastnost vsakega uporabniskega vmesnika, saj lajsa zaznavanje in interakcijo uporabnika z racunalnikom. Za PVM obstaja nekaj orodij, s katerimi lahko opazujemo delovanje navideznega racunalnika. Osnovni program pvm je interpreter ukazov (konzola), s katerim nadzorujemo delovanje sistema PVM. Z njim dodajamo in brisemo nove racunalnike, zaganjamo in nadzorujemo procese. Omogoca tudi enostavno sledenje sporocilom vseh procesov in s tem tudi primitivno razhroscevanje paralelnih programov.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani