next up previous contents
Next: 6.3.2 Razvojno okolje PADE Up: 6.3 Orodja za razvoj Previous: 6.3 Orodja za razvoj Vsebina: contents

6.3.1 XPVM

Na racunalnikih z operacijskim sistemom Unix je standardno graficno okolje sistem X-window. XPVM [GBD94] je graficni program, ki ima vse lastnosti konzole pvm. Omogoca tudi graficni prikaz izvajanja programa, merjenje casa in obremenitve racunalnikov, kar je pomembno pri dokazovanju pravilnosti delovanja programov in opazovanju ucinkovitosti. Na sliki 6.2 je prikazan graficni vmesnik na katerem so razvidne osnovne lastnosti programa. V zgornjem oknu je prikazana konfiguracija racunalnikov, ki je bila uporabljena pri implementaciji distribuiranega programa za upodabljanje. Spodnje okno kaze casovni potek posiljanja sporocil med procesi v navideznem racunalniku.

 

 

Slika: Okolje XPVM. Zgornji del predstavlja testno konfiguracijo distribuiranega sistema, ki je bil uporabljen pri implementaciji.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani