next up previous contents
Next: 3.1.1 Difuzni odboj Up: 3 Modeli osvetlitve na Previous: 3 Modeli osvetlitve na Vsebina: contents

3.1 Osnovni model odboja - Phongov model

Enostavni modeli odboja poskusajo minimizirati racunsko zahtevnost in podrobno obravnavanje interakcije svetlobe s povrsino. Standardni model, ki je kompromis med uporabnimi rezultati in potrebnim racunanjem, je Phongov model odboja.

Kaj se dogaja z zarkom, ko zadane povrsino trdnega telesa? Iz opazovanja, kot tudi iz zakonov optike, lahko ugotovimo stiri nacine prenosa svetlobe pri interakciji zarka s povrsino:

Razmere pri osvetlitvi so prikazane na sliki 3.1. Svetloba lahko prihaja na povrsino iz tockastega izvora, objektnega izvora ali globalna osvetlitev prostora.

 

 

Slika 3.1: Razlicni nacini prenosa svetlobe pri interakciji svetlobe s trdnim telesom

Zaradi geometrijske obravnave svetlobe lahko posamezene prispevke obravnavamo loceno in jih algebraicno sestevamo. Za intenziteto odboja svetlobe na povrsini lahko v splosnem zapisemo dvosmerno odbojnostno funkcijo ( Bidirectional Reflectance Distribution Function), ki je odvisna od kotov in v krogelnih koordinatah.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani