next up previous contents
Next: 3.2 Cook-Torrance model Up: 3.1 Osnovni model odboja Previous: 3.1.4 Kombinacija difuznega in Vsebina: contents

3.1.5 Barva

Za barvne povrsine je pri modeliranju odbleskov najlazje uporabiti belo svetlobo. To pomeni tudi, da imamo izvore bele svetlobe, barvo objektov pa nastavljamo z izborom ustreznih konstant. Klasicni barvni model RGB je ortogonalen in s tem tudi primeren za modeliranje, saj je potrebno izracunavati tri intenzitete:

 

Tak princip resevanja barv je groba aproksimacija saj je za odblesk uporabljena skupna konstanta in bela vstopna svetloba . Predpostavljene so gladke povrsine, ki bistveno ne spreminjajo odbite svetlobe. Ce je povrsina groba ali kompozitna, se kaj lahko zgodi, da se zarek veckrat odbije in s tem pridobi barvo materiala. Sledeci model obravnava prav te pojave na povrsini.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani