next up previous contents
Next: Moznosti spreminjanja širine koloteka Up: 3D model konstrukcije Previous: Prednja os   Kazalo


3D-model traktorja

V tem delu bomo pokazali celoten model traktorja (slika 6.11) s prikazom nekaterih njegovih znacilnosti. Poudarek je predvsem na brezstopenjskem spreminjanju širine koloteka in moznosti krmiljenje posameznih koles.

Slika 6.11: Model traktorja
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//traktor1.jpgSubsections

Ivan Demsar 2002-09-12