next up previous contents
Next: 3D-model traktorja Up: 3D-model nosilne konstrukcije Previous: Zadnja os   Kazalo


Prednja os

Prednja os (slika 6.9) je podobna zadnji, razlika je le v zunanji cevi nosilca kolesa, ki je v tem primeru izdelan iz enega dela, tako da povezuje levi in desni nosilec. Z nihajnim vpetjem na jarem osrednje cevi (slika 6.6) zagotovimo potrebno nihanje prednje osi in s tem prilagajanje terenu.

Slika 6.9: Model prednje osi
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//prednja_os.jpg

Na sliki 6.10 je prikazana nosilna konstrukcija traktorja.

Ivan Demsar 2002-09-12