next up previous contents
Next: Osrednja cev Up: 3D model konstrukcije Previous: Vlecna kljuka   Kazalo


3D-model nosilne konstrukcije

Nosilna konstrukcija je plod lastnega razvoja. Na osnovi preracuna posameznih elementov nosilne konstrukcije smo izdelali modele elementov konstrukcije, ki smo jih potem sestavil v posamezne module.Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12