next up previous contents
Next: 3D-model nosilne konstrukcije Up: 3D-modeli ze obstojecih sklopov Previous: Hidravlika - zadnji dvizni   Kazalo


Vlecna kljuka

Vlecna kljuka (slika 6.5) sluzi za priklop enoosnih in vecosnih prikljuckov, ki jih traktor vlece za sabo. Izdelana je tako, da jo je mozno nastavljati po višini.

Slika 6.5: Model vlecne kljuke
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//priklop.jpgIvan Demsar 2002-09-12