next up previous contents
Next: Motor Up: 3D model konstrukcije Previous: 3D model konstrukcije   Kazalo


3D-modeli ze obstojecih sklopov

V tej fazi smo izdelali 3D-modele ze obstojecih sklopov, ki jih Agromehanika vgrajuje na svoj model traktorja AGT 835. Pri proizvajalcu smo dobili delavniško dokumentacijo posameznih sklopov, ki je bila osnova za izdelavo 3D modelov posameznih elementov in celotnih sklopov.Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12