next up previous contents
Next: Vlecna kljuka Up: 3D-modeli ze obstojecih sklopov Previous: Sedez   Kazalo


Hidravlika - zadnji dvizni mehanizem

Zadnji dvizni mehanizem (slika 6.4), ki skupaj s centralnim drogom tvori tritockovni priklucek, se uporablja za prikljucevanje strojev in orodij. Predviden je tritickovni priklop prve kategorije.

Slika 6.4: Model zadnjega dviznega mehanizma
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//hidravlika.jpgIvan Demsar 2002-09-12