next up previous contents
Next: Krmilo Up: 3D-modeli ze obstojecih sklopov Previous: 3D-modeli ze obstojecih sklopov   Kazalo


Motor

Za pogon hidravlicnega traktorja bo sluzil lombardinijev tri valjni motor (LOMBARDINI DIESEL LDW 1503 CHD) moci 26.4 kW (36 KM) pri 3000 vrt/min (slika 6.1).

Slika 6.1: Motor LOMBARDINI LDW 1503 CHD
[Slika motorja] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//motor-slika.jpg [Model motorja] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//motor-model.jpgIvan Demsar 2002-09-12