next up previous contents
Next: Zakljucek Up: 3D-model traktorja Previous: Moznosti spreminjanja širine koloteka   Kazalo


Moznosti krmiljenja traktorja

Druga znacilnost predstavljenjega traktorja je v locenem krmiljenju vseh štirih koles. V primeru transporta po javnih površinah je zaradi vecje varnosti mozno blokirati krmiljenje zadnjih koles (slika 6.16) in imamo klasicno krmiljenje na prednja kolesa.

Slika 6.16: Krmiljenje prednjih koles
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//krmiljenje1.jpg

Podobno kakor prednjo os, je mozno krmiliti samo zadnjo os (slika 6.17). To pride predvsem v poštev, ce imamo reverzibilno izvedbo traktorja. V tem primeru dobimo dobre vozne lastnosti pri vzratni voznji.

Slika 6.17: Krmiljenje zadnjih koles
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//krmiljenje2.jpg

S krmiljenjem obeh osi lahko zelo povecamo okretnost traktorja (slika 6.18(a)). V primeru, da vsa kolesa zasucemo v isto smer pa dobimo bocno premikanje traktorja - pasji hod (slika 6.18(b))

Slika 6.18: Moznoti krmiljenje vseh štirih koles
[Povecanje okretnosti] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//krmiljenje4.jpg [bocni, t.i. pasji hod] Image /home/demsar/diploma/latex/slike//krmiljenje-p.jpg


next up previous contents
Next: Zakljucek Up: 3D-model traktorja Previous: Moznosti spreminjanja širine koloteka   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12