next up previous contents
Next: Moznosti krmiljenja traktorja Up: 3D-model traktorja Previous: 3D-model traktorja   Kazalo


Moznosti spreminjanja širine koloteka

Prva znacilnost hidravlicnega traktorja je gotovo brezstopenjsko spreminjanje širine koloteka. Moznosti, ki nam jih ponuja ta nacin spreminjanja širine koloteka so prikazane na slikah 6.12, 6.13, 6.14,6.15.

Slika 6.12: Normalna širina koloteka
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//sirjenje2.jpg

Slika 6.13: Spreminjanje širine koloteka prednje osi
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//sirjenje1.jpg

Slika 6.14: Spreminjanje širine koloteka leve strani
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//sirjenje3.jpg

Slika 6.15: Maksimalna širina koloteka
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//sirjenje4.jpgIvan Demsar 2002-09-12