next up previous contents
Naprej: Vsebina Vsebina: contents

Teoreticne osnove, postopki kotrole in stroj za preizkisanje platisc

Janez Rom

Januar 1994

Povzetek:

Za vsak varnostni element vozila je potrebno predložiti certifikat, o njegovi ustreznosti, ki vsebuje podatke o tehnološkem postopku izdelave, uporabljenih materialih, geometriji elemeta ter rezultate opravljenih testov. V tem seminarju so opisani teoretične osnove, postopki merjenja in testiranja platišč motornih vozila glede na dinamično utrujanje, udarni preizkus in vtisni preizkus. Podrobnjeje je opisano upogibno preizkušanje na stroju HOFMANN.

Leon Kos
Mon Apr 22 10:36:01 GMT+0100 1996