next up previous
Next: UvodAdaptivno mrezenje z Vornoi diagrami
(interno porocilo)

Leon Kos in Joze Duhovnik
Laboratorij za racunalnisko podprto konstruiranje
Fakulteta za strojnistvo v Ljubljani

December 2, 1997

Abstract:

Mnozica problemov v racunalniski grafiki gradi resitve na mrezi koncnih elementov. Najveckrat so ti elementi trikotniki, saj imajo tocno definirano normalo in so dovolj prilagodljivi robnim pogojem. Pri vnaprej podani mrezi vozliscnih tock se lahko pojavijo tezave s stabilnostjo slabo generirane mreze. V delu je prikazana metoda, ki z uporabo Vornoi diagramov odpravi tezave skoraj kolinearnih trikotnikov in je primerna za adaptivno zgoscevanje mreze

Leon Kos
Tue Dec 2 09:50:17 CET 1997