next up previous contents
Next: 6.2.3 Dinamicna konfiguracija Up: 6.2 Programski vmesnik Previous: 6.2.1 Nadzor procesov Vsebina: contents

6.2.2 Informacje

Za uspesno komuniciranje med procesi so potrebne tudi informacije o ostalih procesih. Delavci morajo imeti stevilko vodje, da mu lahko vracajo rezultate. Za podrobne informacije o arhitekturi in hitrostih ter imenih racunalnikov, ki so dostopni v navideznem racunalniku, uporabimo pvm_config(). Ostale rutine, ki so dostopne, omogocajo zajem informacij o trenutno delujocih procesih v sistemu.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani