next up previous contents
Next: Zivljenjepis Up: D Komunikacija med procesi Previous: D.7 Berkley Sockets Vsebina: contents

D.8 Povzetek

Komunikacija med procesi je klasicen nacin izmenjave podatkov med procesi v okolju Unix, kjer je znana pod imenom Interprocess Communications. Razumevanje komunikacije, ki se obicajno odvija na enem racunalniku, je mozno razsiriti tudi na distribuirane sisteme. V tem poglavju so predstavljeni razlicni nacini komunikacije kot so: posiljanje sporocil, semaforji, deljeni spomin, signali in cevi. Vsak od omenjenih nacinov komunikacije ima svoje prednosti in slabosti, zato je potrebno poznavanje vseh pristopov za ustrezen pristop pri razvoju aplikacij.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani