SEMINAR

RAČUNSKA GEOMETRIJA

Izdelal: Aleš DROLC

December 1996

1 KAJ JE RAČUNSKA GEOMETRIJA

2 MNOGOKOTNIKI
3 LUPINE
4 VORNOI DIAGRAMI
5 UREDITVE
6 ISKANJE TOČK IN PRESEČIŠČ
7 NAČRTOVANJE GIBANJA