Podatkovni model in dokumenti

Podatkovni model zaradi kompleksnosti tehničnih informacij obravnavamo v večini primerov v zaokroženih celotah - v obliki dokumentov. Poleg življenske poti dokumentov je pomembna kritična ocena vsebine in pomena podatkov, ki so razpršeni po papirnatih dokumentih. Naš cilj je enoten inženirski model - vsi podatki o izdelku so shranjeni tako, da so dostopni različnim aplikacijam. Vsak gradnik je dokumentiran samostojno, kar spodbuja njihovo ponovno uporabo in tipizacija (slika 2).

Figure 2: Podatkovni model orodja
\includegraphics[width=120mm]{data_model}

Leon Kos
1999-06-22