Določevanje robov

Preiskušen je tudi enostaven algoritem za razpoznavanje robov na katerem je bil pokazan pricip izločitve notranjih točk po pretvorbi z koračnim nivojskim filtrom. Slika 21 prikazuje osnovni posnetek, kateremu smo določili prag filtra in aplicirali detekcijo robnih toč (slika 22).

Figure 21: Primer CT posnetka lobanje
\includegraphics[width=40mm]{sample}

Figure 22: Določitev robov s programom v jeziku JAVA, razvit v laboratoriju LECAD
\includegraphics[width=80mm]{edge}Leon Kos
1999-06-22