Formaliziranje procesa snovanja tehničnih sistemov

Roman Žavbi, Jože Duhovnik

Leon Kos
1999-06-22