Ploscad za kontrolo in vzdrzevanje nosilnih jekleni vrvi pri kabinski zicnici Vogel
Platform for the control and maintenance of the steel ropes on cable car Vogel • Opis konstrukcije
 • Description of the construction


 • OPIS KONSTRUKCIJE

  V obstojeci objekt je bilo potrebno umestiti ploscad za kontrolo in vzdrzevanje nosilnih jekleni vrvi. Pritrditev ploscadi je izvedena tako, da pri tem ne poskodujemo obstojecih nosilcev kabine. Ploscad je narejena iz konstrukcijskega jekla, nerjavecega jekla in aluminija. Sama ploscad tehta 125 kg, celotna konstrukcija pa 200 kg. Zasnovana je tako, da je razstavljiva in jo je mogoce uporabiti za kontrolo nosilnih jeklenih vrvi tako za levo kot tudi desno kabino.
  DESCRIPTION OF THE CONSTRUCTION

  Platform which is needed for the control and maintenance of the steel ropes had to be mounted on exiting infrastructure. Fixation of the platform is carried out so that we do not damage the carrier of the cabin. Platform is made out of mild steel, stainless steel and aluminium. Platform alone weights 125 kg and the whole construction weights 200 kg. The platform is designed so that it is easily mounted and can be used for inspection of the steel ropes on the left as well as on the right cabin. • Izbira najprimernejse lokacije in merjenje.
 • Choosing the most appropriate location and measurments.
 • Spodnje vpetje na nosilcu kabine.
 • Lower fixation on the cabin beam.
 • Kontrola nosilnih jeklenih vrvi na levi kabini.
 • Inspection of the carrying steel ropes on the left cabin.
 • Kontrola nosilnih jeklenih vrvi na levi kabini.
 • Inspection of the carrying steel ropes on the left cabin.