Izvleček


V diplomski nalogi je predstavljen proces izdelave mehatronskega sistema za transport pitne vode od zasnove do realizacije. Sistem omogoca polnenje in praznenje 3000 litrskega rezervoarja v casu 180s. Z uporabo kabinske zicnice, prepeljemo vodo med spodnjo in zgornjo postajo zicnice, z visinsko razliko 963 m. V fazi snovanja je predstavljen proces izdelave konceptov in njihovo vrednotenje. Optimiranje in dimenzioniranje izbranega koncepta smo izvedli z uporabo numericnih analiz. V delu so tudi podrobneje predstavljeni postopki izdelave posameznih elementov in rezultati delovanja celotnega sistema.