GENERATOR MREŽE V PROSTORSKIH KONTINUUMIH ZA NUMERIČNE IZRAČUNE

Matjaž Šubelj

Ključne besede:
strukturirane mreže
B-zlepki
trilinearna interpolacija
generator mrež
računalniška grafika
računalniško programiranje

Izvleček:

Osnovni opis blok-strukturiranih mrež. Definiranje geometrijske baze podatkov. Matematični zapis krivulj B-zlepkov, Coonsovih krp, Gordonovih površin in površinskih B-zlepkov. Matematični popis volumna s trilinearno interpolacijo. Izvedbe generatorjev mrežnih šablon. Opis, izvedba in uporaba interaktivnega grafičnega urejevalnika blok-strukturiranih mrež.


Matjaž Šubelj
2001-03-15