Izracun aktivnega solarnega sistema po metodi f-CHART

Izkustveno velja, da je optimalna velikost sistema (povrsina SSE) tista, ki zagotovi letno pokritje potreb 60-70%.

Lastnosti SSE

Povrsina enega sprejemnika:
Stevilo sprejemnikov:
Opticna ucinkovitost:
Toplotna prehodnost: W/m²K
Masni pretok: kg/s

Postavitev sprejemnikov

Odstopanje od smeri jug: ° (zahod - pozitivno, negativno proti vzhodu)
Nagib strehe (SSE): °
Zemljepisna sirina: ° (od 45°55'do 46°68' za Slovenijo)
Lokacija:
Odbojnost okolice sprejemnikov:

Hranilnik tople vode

Zeljena temperatura potrosne vode v hranilniku: °C
Velikost hranilnika tople vode: litrov
Temperatura vode v omrezju: °C
Faktor prenosnika toplote:

Dnevne toplotne izgube hranilnika in cevovodov solarnih sistemov

Skupne izgube: kJ/dan
Debelina izolacije hranilnika: cm
Debelina izolacije cevovodov (Cu do 22, crne cevi do R3/4):
Skupna dolzina cevi (SSE - hranilnik): m

Poraba tople vode

Celotna dnevna potrosnja vode: litrov/dan
Potrosnja na osebo: Stevilo oseb:

Rezultati

Graf f
Avtor: Leon Kos, Laboratorij za CAD, FS
Last modified: Thu Jul 5 09:42:55 CEST 2001