Preklapljanje med tipkovnicama v Xorg serverju s Caps lock

$ setxkbmap us,si -option grp:caps_toggle

Uporaba slovenskih znakov v programih

Predstavljeno je predvsem okolje za tipkanje v LaTeX načinu. Emacs omogoča tudi osem-bitno tipkanje, brez bistvene spremembe tipkovnice.

Emacs

Nastavitev tipkovnice v LaTeX načinu

Nastavimo v .emacs ali v /etc/emacs/site-start.el
(global-set-key [f12] 'slovenska-latin-2-latex-tipkovnica)

(require 'tex-site)

(setq TeX-mode-hook ; Kljukica za Auc-Tex in LaTeX
(function 
(lambda()
(setq TeX-open-quote "\""
   TeX-close-quote "\""
)

;    (setq tex-run-command "tex"
;       latex-run-command "latex"
;       tex-dvi-print-command "dvips -t a4 -f * -o |lpr"
;       tex-dvi-view-command "xdvi"
;       fill-column 72
;    )
 (if (looking-at "documentclass")
   (setq tex-start-of-header "documentclass")
 )
 (auto-fill-mode t)
 (setq TeX-auto-save t)
 (setq TeX-parse-self t)        
 (setq-default TeX-master nil)
(define-key LaTeX-mode-map ";" "\\v{c}")
(define-key LaTeX-mode-map ":" "\\v{C}")
(define-key LaTeX-mode-map "\'" "\\v{s}")
(define-key LaTeX-mode-map "\"" "\\v{S}")
(define-key LaTeX-mode-map "`" "\\v{z}")
(define-key LaTeX-mode-map "~" "\\v{Z}")
)
)
)

(defun slovenska-latin-2-latex-tipkovnica () (interactive)
(define-key LaTeX-mode-map ";" [232])
(define-key LaTeX-mode-map ":" [200])
(define-key LaTeX-mode-map "\'" [185])
(define-key LaTeX-mode-map "\"" [169])
(define-key LaTeX-mode-map "`" [190])
(define-key LaTeX-mode-map "~" [174])
(set-default-font "-*-courier-medium-r-*-*-*-100-100-*-*-*-*-2")
(setq-default ispell-program-name "aspell")
)

Tipkovnica je predelana tako, da ne moti LaTeX pisanja. Običajno je tipkovnica predelana za klasične 7-bitne vnose. S tipko F12 ali M-x slovenska-latin-2-latex-tipkovnica pa vključimo 8-bitno tipkanje, ki je primerno za črkovalnik aspell.

Keyboard is configured in such way ...

Je pa potrebno v LaTeX-u dopisati
\usepackage[latin2]{inputenc}

Aspell Sl -- Slovenian Spellchecker with Debian

Odpakiraj slovenski aspell paket v direktorij /usr/lib/aspell Izvedi naslednji ukaz:
aspell --lang=slovenian create master ./slovenian < pravilne-besedne-oblike.txt
Kreiraj /etc/aspell.conf z vrstico
master slovenian
Program zaženeš z ukazom aspell --check a.tex ali pa uporabiš ukaz ispell v emacs-u.
Last modified: Wed Nov 9 14:23:37 CET 2005