Predmet: Teorija konstruiranja z uporabo računalnika
Izpeljava konstrukcijskega postopka. Postavitev konstrukcijskega zahtevka. Analiza in abstrakcija problema. Postavitev funkcijske strukture problema. Metode za iskanje rešitev. Metode za ocenjevanje in izbiro rešitev. Sistematika fizikalnih efektov. Pravila za snovanje in konstruiranje. Uporaba računalnika v konstrukcijskem procesu.

Heuristični in določeni procesi konstruiranja. Funkcijsko in modelno opredeljeni procesi. Sistematika konstruiranja. Proces konstruiranja v vseh fazah. Definicija razvojnih in raziskovalnih nalog v posameznih fazah konstrukcijskega procesa. Metode računalniško podprtega konstruiranja (RPK). Opredelitev programske opreme. Principi analiziranja in testiranja funkcije tehni9kega proizvoda. Modeliranje v 2D in 3D prostoru. Povezave med prostori. Značilnosti pri prikazovanju geometrijskega modela. Baza podatkov za geometrijski model. Standardizirani grafični jeziki in prevajalniki. Stanje strojne opreme. Informacijski sistem RPK.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: