Predmet: Računalniško podprto konstruiranje
V uvodu je prikazan konstrukcijski proces in povezave z računalniško tehnologijo. Definirani so vhodni in izhodni elementi konstrukcijskega procesa.

Povezava z izdelovalnim procesom.

Predstavljene so metode pri računalniško podprtem konstrukcijskem procesu. Določene so podobnosti in na osnovi tega potrebna strojna in programska oprema. Strojna oprema je opisana od najmanjših (zaključenih) do največjih sistemov. Predstavljene so značilnosti vhodnih (digitalizatorji ipd.) in izhodnih (pisalniki, risalniki ipd.) naprav in naprav za spremljanje procesa (monitorji, terminali ipd). Opisana je mreža povezav strojne opreme. Programska oprema je razdeljena v opremo za funkcijsko analizo in geometrijsko modeliranje. Funkcijska analiza je opisana kot povezava z ostalimi predmeti, medtem ko je geometrijsko modeliranje podrobneje razdeljeno. Določena sistemska programska oprema za krmiljenje posameznih enot in standardi za jezike (npr. GKS, višji nivo FORTRAN-a FORTRAN 77). Predstavljene so grafične tehnike. Geometrijsko modeliranje je spoznano na nivoju 2-D in osnov na 3-D grafiko. Predstavljena je struktura 3-D. Opisana je baza podatkov glede na pomen, načrtovanje, gradnjo, strukturo in implementacijo. Predstavljeni so načini dela glede na spoznano strojno in programsko opremo. Opisani so integrirani računalniško podprti konstrukcijsko-izdelovalni (CAD-CAM) sistemi in izpopolnjevanje zahtev na osnovi spoznanj.

Številka predmeta: 464.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: