Predmet: Osnove in postopki konstruiranja
Konstruiranje: pomen konstruiranja. Funkcijska analiza. Snovanje konstrukcij. Značilnosti oblikovanja konstrukcij glede na: uporabljene materiale, postopke, izdelave, montažo, vzdrževanje. Izbiranje primernih alternativ. Dokumentacija. Računalniške tehnologije. Uporaba v konstruiranju. Strojna in programska oprema. Informacijski tok v CAD. Osnove računalniške grafike.

Številka predmeta: javljena bo kasneje.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: