Predmet: Metodika konstruiranja
Uvod: Naloge konstrukterske dejavnosti, mesto kons. dejavnosti v proizvodnjem procesu, konstrukcijski biro. Sistemi. Konstrukcijski proces. Planiranje produkta: analiza zunanjih in notranjih pogojev, izbira produkta, postavitev naloge, konstrukcijski zahtevek. Izbira principa rešitve: delovni koraki koncipiranja rešitve, reševanje elementarnih funkcij, konkretizacija koncepta rešitve, metode za ekonomsko in tehniško vrednotenje rešitve. Zasnova rešitve: delovni koraki pri snovanju, osnovna pravila pri snovanju, smernice za oblikovanje, vrednotenje zasnove glede na tehniške in ekonomske kriterije. Razdelana tehnična dokumentacija. Osnove modularne gradnje. Konstrukcijski katalogi.

Številka predmeta: 463.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: