Predmet: Konstruiranje strojev in naprav
Variantno iskanje rešitev funkcijskega zahtevka stroja/naprave. Opredelitev potrebnih sklopov stroja/naprave. Izbor že razvitih sklopov. Razvitje še nerazvitih sklopov. Izbor primernih gradiv za posamezne elemente ter določitev njihovega stanja (npr. toplotne obdelave). Konstruiranje posameznih elementov. Določitev izdelovalnih toleranc in zahtevkov o kvaliteti površin. Zasnova načrta za montažo. Zasnova izdelovalnega načrta in ocena izdelovalne cene izdelka. Izdelava prototipa. Preizkušanje prototipa. Izboljšave prvotne zasnove. Priprava navodil za vzdrževanje.

Številka predmeta: javljena bo kasneje.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: