Predmet: Konstruiranje z računalnikom
Metode pri konstruiranju: predstavitev, analiza, podpora računalniške tehnologije.
Klasifikacija: načini klasificiranja, naravna klasifikacija, povezanost oblike s funkcijo.
Ekspertni sistemi: namen, predstavitev znanja, mehanizmi sklepanja.
Strojna oprema primerna za konstruiranje: enote, sistemi, omrežja.
Programska oprema: osnove, geometrijski modeler (topologije, baza podatkov), geometrijski in uporabniški primitivi, prostorska orientacija, uporaba oz. možnosti parametričnih krivulj.
Standardna programska oprema: GKS, PHIGS, IGES, STEP.

Številka predmeta: 49.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: