Gradivo s predavanj:

Zakoni fizikalnih pojavov
Mehanski zakoni

Hidromehanski zakoni

Opticni zakoni

Toplotni zakoni

Elektricni zakoni

Mehansko-toplotni zakoni

Elektro-toplotni zakoni

Elektro-mehanski zakoni

Elektro-opticni zakoni
LECAD lab. Comments/questions: Last update: