Gradivo s predavanj:

Preračun značilnih spenjalnih spojev
Slikovni material je vzet iz naslednje literature:
LECAD lab. Comments/questions: Last update: