Gradivo s predavanj:

Materialne karakteristike
Slikovni material je vzet iz naslednje literature:
LECAD lab. Comments/questions: Last update: