Gradivo s predavanj:

Konstrukcijski proces za izdelke iz umetnih mas
Slikovni material je vzet iz naslednje literature:
LECAD lab. Comments/questions: Last update: