Gradivo s predavanj:

Ergonomija (prof. Sušnik)
Uvod v ergonomijo

Ergonomija delovnega mesta - varovanje zdravja in delazmožnosti delavca = investicija
Ergonomija izdelka - človeku ugodni uporabni predmeti = dodana vrednost

Ergonomija je interdisciplinarna dejavnost. Podiplomske usmeritve za ergonomijo - univerza:aplikacije ergonomije - podjetja, gospodarska zbornica. Interes za raziskovanje, učenje, promocijo = in¨titut za ergonomijo (ki ga-še-ni)


Glavni spregi, ki delata človeka: oko/roka in uho/glas. Prezrta propriocepcija, ki utirja motorične modele in skrbi za varnost (refleksi).

Stopnje aktivnosti: mirovanje - obremenjenost (poklicno delo) - preobremenjenost (šport).

Naš čas:
Mišično delo podpira mehanizacija, robotizacija.
Intelektualno delo podpira računalniška tehnologija.

Neposredno sprego človek/stroj, orodje zamenjuje
posredna sprega človek/robot, kjer sta program dela in izvedba dela časovno ločena


Informacije

Izvor dražljajev: Procesiranje informacij - detekcija, identifikacija (=percepcija) - spomin - pozornost

Teorija detekcije informacij - vloga šuma - postavljanje kriterija (konzervativen, rizičen)

Vid (svetloba, EM valovanje 380-760nm)

Ostrina vida (linearna velikost objekta - dejansko množica linearnih velikosti) - velikost retinalne slike = 17*(tg vidni kot alfa).
Visus = 1/vidi kot v kotnih min. Dober visus 2.8.
Tonski kontrast = (Lobj - Lok/Lok)*100(%).
Svetilnost v cd/m2.
Facit:

Vidno polje

Komande in vidne informacije, ki so pogosto v rabi, v horizontalni ravnini znotraj 80o.

Bleščanje

Groba motnja adaptacije svetlo/temno (npr. vožnja v predor, moteča osvetlitev zaslona,...)

Prostorski vid

Binokularno - mehanizem retinalne disparacije. Pomembno je gledanje do 1m.
Monookularno - perspektiva, kinetična paralaksa, superpozicija, konture, zasičenost, sence.
Facit: ustvarjati monookularne možnosti (npr. s sencami, superpozicijo,...), da lahko delo opravljajo tudi ljudje z enim očesom.

Barve

Tehnični pomen (npr. rdeča = prepoved, izpadla funkcija; barve cevi, npr. rumena = plin)

Psihološki učinki barv - ustvarjanje razpoloženja

Komplementarne barve (ustvarjanje barvnih konstrastov)

Ergonomska inklinacija

Ergonomska inklinacija:

Ideogrami

Hitra, bolj splošno razumljiva identifikacija
Prilagojeni kulturnemu mišljeju. Testiranje novih ideogramov.

Slepi

Komande za slepe (krog, krogla, trikotnik,...).

Sluh

Sluh = longitudinalno valovanje delcev elastičnega medija.
Frekvenca = višina zvoka. Tlak (decibel) = zvočna intenziteta.

Razumljivost zvočne informacije

Fonem - zlog - beseda - stavek
Materin jezik - tuj jezik - jezik z mnogo vokali oz. konzonanti

Maskirajoči zvok - maskirani zvok

SIL(Speech Interference Level) = aritmetična sredina intenzitete hrupa (dB A).
Aritmetična sredina intenzitete hrupa je v razredih 300-600; 600-1200; 1200-2400; 2400-4800 Hz

Tehnični ukrepi za zmanjšanje hrupa

Hrup povečuje stres in povzroča naglušnost. Ukrepi:

Mehanske vibracije

Vzbujajoča vibracija = fv (naprava) - vzbujena vibracija fo (v telesu).
fv naj bo večja od fo v razmerju nad 1.41, da pride do dušenja ne do resonance in s tem do povečanja amplitude vzbujene vibracije.

Škodljuvi vplivi: ožilje, okostje (zlasti hrbtenica), očesno zrklo

Udobna klima

Termoregulacija - da ne pride do kumulacije telesne toplote (največ 140kJ/m2)

Toplotno udobje: stanje, ki se ne zazna niti kot hladno niti kot vroče, v katerem je gibanje zraka prijetno oz. ga ne občutimo, ko zrak ni niti suh niti vlažen in ko nošenja obleke ne občutimo kot breme

PMV (Predicted Mean Vote)


Ergonomske antropometrične dimenzije

Izhajati iz populacije, ki ji je delovno mesto oziroma izdelek namenjen.
Antropološke študije pogosto ne vsebujejo podatkov za: Stimulirati antropologe, da bodo vključili v meritve veličine ergonomske antropometrije.

Najpomembnejše veličine statistične antropometrije:

telesna višinainformacijske narave
očesna višinalokacija najvišjih, pogosto uporabljenih komand
ramenska višinalokacija najvišjih, pogosto uporabljenih komand
dokomolčna višinaizhodišče za višino delovne površine
višina ledvene krivinelokacija pasivne podpore za ledveno krivino
podkolenska višinaizhodišče za višinosedežne površine
maksimalni doseglokcija najvišjih komand in polic
Dinamična antropometrija:

Npr. delovno področje zgornjega uda z upognjenim komolcem.


Motorični odgovor

Dinamično mišično delo z veliko energetsko porabo

Ergonomska rešitev mišičnega dela z veliko energetsko porabo (npr. nad 20 kJ/min) je v konstrukciji naprav ali organizacijskih ukrepih, pri katerih se energetska poraba zmanjša, ne da bi se zmanjšala produktivnost.

Dimanično mišično delo z majhno energetsko porabo

Repetitivno delo majhnih mišic z veliko frekvenco, npr. tipkanje, ročno vezenje preproge,...

Neergonomska je frekvenca fleksije/ekstenzije:

Izometrično mišično delo

Z uporabo več kot 15-20% maksimalne hotene izometrične moč najšibkejše mišice, ki opravlja delo.

Biomehanika

Biomehanika sedenja

Biomehanika sedenja:

Biomehanika dviganja bremen

Teža, ročica, frekvenca bremena oz. dviganja.

Zdrs

Zdrs - v fazah odriva in zaviranja noge naj bo sila gravitacije večja od sile trenja. Merjenje koeficienta trenja s frikciometrom.

Manipulativni gibi

Manipulativni gibi:

Stres

Percepcija dogodka lahko sproži izločanje hormonov adrenalina, isoproterenola in noradrenalina v adrenergičnih strukturah.
ACTH v hipofizi in gluikokortikoidov v skorji nadledvične žleze, ki povzročajo: Organizem pripravijo na beg ali napad (flight or fight syndrome).

Posledice: razdražljivost, tesnoba v prsih, nespečnost, nervoza, migrena, cervikobrahialni sindrom, hipertonija, možganska kap, srčni infarkt, razjeda na želodcu

Vzroki: časovna stiska, vsebinsko neobvladanje naloge, ... - kar lahko izzove tudi neustrezna konstrukcija naprave.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: