Gradivo s predavanj:

Antropometrija za oblikovalceLECAD lab. Comments/questions: Last update: