Izobraževanje: opravljanje kolokvijev
Pri predmetih, kjer se pišejo kolokviji, je možno izpit opraviti tudi s pomočjo kolokvijev. V enem semestru se pišeta dva kolokvija, ki se ocenita s številom točk od 0 do 10.

Kolokvij je pozitiven, če je število točk večje ali enako 6.

Izpit je s kolokviji opravljen v naslednjih primerih:

V vseh ostalih primerih (oba kolokvija negativna ali en kolokvij manj kot 4.5), izpit s kolokviji NI opravljen.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: