Predmet: Metode konstruiranja CAD/CAM
Uvodno izlaganje: CAD i CAM procesa kao djela proizvodnog sistema. (CAB)

Šta je CAD ?

Konstrukcioni proces. Definicija svih faza procesa. Razlika između programskih paketa. Šta je modelisanje, 2-D, 3-D modelirnik.

Metode procesiranja u CAD sistemu. VDI preporuke. Iterativni proces. Heuristički pristup. Povezivanje funkcije sa oblikom. Procesiranje zadatka u konstrukcionom procesu. Informacijski protok u samom procesu. Izrada u proizvodnom procesu. Kriteriji za povezivanje konstrukcionog sa proizvodnom procesom. Informacioni krug.

Sustav cjelokupnog CAD procesa. Graficka predstava rezultata. Tehnički sustav sa prepoznavanjem nivoja razgradnje. Informacije koje se dobivaju na tehničkom crte u.

Računarska oprema u CAD procesu. Procesor-sustav. Tastatura-sustav. Display - sustav. Digitalisator - sustav. Printeri, ploteri - sustav.

Konfiguracija mreže. LAN, WAN. Fizička mreža. Mrežni protokoli. Standarnizacija opreme.

Geometrijski modelirnik. Sustav. Homogenizirane koordinate u 3-D prostoru. Transformacije u prostoru. Graficki elementi: linija(e), marker(i), tekst, mreženje (punjenje), opšti primitivi. Primeri u 3-D prostoru.

Šta je CAM ?

Proizvodni proces integrisan u cilju materialne izrade proizvoda. Integrisanje CAD+CAM=CIM.
Fleksibilni proizvodni sistemi. Informacijski lanac za podržku tehnologije. Sistemi za upravljanje sa podacima. TOP, EDIT, MAP I drugo.

PDM sistemi - integrisan pristup upravljanja sa informacijama o produktu. Simultani (Simultaneous) inžinering ili modularni (Concurent) inženiring. Struktura proizvoda. Opisivanje komponenata - sustava. Klasifikacija komponenata. Upravljanje sa dokumentima. Potrožači informacija, njihova prava - odgovornost. Protok informacija, dokumenata. Šta je tok rada. Uvođenje PDM sistema u produzeća. Odabiranje PDM sistema. Project management. Modeli vođenja tehnićke dokumentacije. Modeli integracije podataka o proizvodima u preduzećima. Model I:Tokovi papirnih dokumenata. Model II: Elektronski arhiv. Model III:

Sistem za vođenje tehničke dokumentacije (PDM). Model IV: Jedinstveni sistem za podatke o produktima u preduzeću. Model V: Informacioni lanac procesa. Povezivanje između značajnih tipova proizvodnje I modeli integracije podataka.

Primer upotrebe PDM sistema u preduzeću. Razrada informacijkog lanca od konstrukcije do izrade alata. Bitna pitanja ili specifika kod pojedinih detajla izvođena su na razrađenom realnom projektu.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: