Predmet: Integralni razvoj globalnega izdelka (E-GPR)
Sodelujoče univerze:
 1. Delft University of Technology (DUT)
  Faculty of Design, Engineering and Production
  Delft
  The Netherlands
  http://www.io.tudelft.nl/english/home.html

 2. Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
  Department of Mechanical Engineering (DGM)
  Laboratory for Computer Aided Design and Production (LICP)
  Lausanne
  Switzerland
  http://licpwww.epfl.ch/

 3. Univerza v Ljubljani (UL)
  Fakulteta za strojništvo
  Laboratorij za računalniško podprto konstruiranje-LECAD
  Ljubljana
  Slovenija
  http://www.lecad.fs.uni-lj.si/
Predmet se bo izvajal v letnem semestru 2001/2002 in bo razdeljen v predstavitveno predavanje in 5 modulov: Vzporedno s predavanji poteka delo na projektu razvoja globalnega izdelka (npr. avtomat za kavo, sesalec za gospodinjstvo ipd.). Projektne skupine sestavlja po šest študentov (iz vsake univerze po 2). Projekt zajema konstruiranje in izdelavo prototipa. Rezultat projektnega dela je predstavljen v naslednjih oblikah: ustna predstavitev, pisno poročilo, poster za razstavo in različni fizični modeli (funkcionalni modeli, modeli (delujoči) raznih sklopov, ohišja ipd.). Projektnim skupinam so na razpolago inštruktorji. Dvakrat tekom trajanja projekta se preverijo vmesni rezultati, končni rezultat pa se prikaže na predstavitvi ob zaključku semestra (Modul 5).

OPOMBE:

V dveh člankih (pregledni članek o projektu, poročilo) lahko preberete opis izvedbe predmeta Global product realization, ki je bil izveden v lanskem šolskem letu med univerzami Delft University of Technology (Faculty of Design, Engineering and Production, Delft, The Netherlands), University of Michigan (Faculty of Mechanical Engineering, Ann Arbor, USA) in Seoul National University (Faculty of Mechanical Engineering, Seoul, South Korea).

Razpored

Naslednji razpored je urnik za letni semester 2002.


LECAD lab. Comments/questions: Last update: