KAZALO VSEBINE:

PROGRAMIRANJE S KNJIŽNICO PEXLIB

Predgovor

1. Uvod

1.1. PEX in PEXlib

1.2. PEXlib kot grafična knjižnica

1.3. Odnos med PEX in PHIGS

1.4. Alternative za PEXlib

2. Pojem PEX-a

2.1. Pregled

2.2. Primitivi

2.3. Lastnosti

2.4. Prikazovanje slike

2.5. Grafični vod (The Graphics Pipeline)

2.6. Strukture

2.7. Tabele stanja (Lookup Tables)

3. Začetek programiranja s knjižnico PEXlib

3.1. Risanje slike s PEXlib

4. Črtni primitivi in njihove lastnosti

4.1. Črtni primitivi

4.2. Polyline

4.3. Lastnosti polyline-a

5. Primitivi polj in njihove lastnosti

5.1. Primitivi polj

5.2. Lastnosti primitivov polj

5.3. Primitiv Fill area

6. Različni pogledi (Viewing)

6.1. Model pogledov PEXlib (The PEXlib Viewing Model)

6.2. Hranjenje in izbiranje pogledov

6.3. Od koordinatnega sistema NPC do okna

6.4 Interaktivno spreminjanje orientacije pogleda