Primer analize dela v orodjarni

Na primeru konstruiranja in izdelave orodij smo preverili metodologijo analize informacijskih tokov. Sledenje nastajanju in uporabi informacij je pokazalo na možne izboljšave znotraj orodjarne in postavljen je koncept tesnejše informacijske povezave z razvojem serijskega izdelka in z dobavitelji materialov ter komponent. Dobljeni rezultati in predlogi izboljšav se lahko uporabijo kot referenčni model. Mnoge ugotovitve o izdelavi orodij lahko posplošimo na posamično proizvodnjo.Leon Kos
1999-06-22