Povzetek

Izdelava orodij je zelo razširjena in nepogrešljiv del vsake serijske in masovne proizvodnje. Mednarodna konkurenca in globalizacija zahtevata vedno krajši čas od ideje do postavitve izdelka na trg, pri tem ima čas izdelave orodij pomemben delež. Ustrezen informacijski sistem ima pri sočasnem razvoju ključno vlogo, saj omogoča večjo preglednost nad potekom izdelave in s tem večje prekrivanje posameznih faz. Prvi korak pri prenovi informacijskega sistema v podjetju je dobro poznavanje poteka dela. Pri posamični proizvodnji mora biti tesna povezanost med posameznimi fazami, zato smo zasnovali celotno orodjarno dobro povezano informacijsko celoto. Sočasno delo zahteva neodvisnost dokumentiranja posameznih gradnikov in transparentnost podatkov skozi vse faze od priprave ponudbe do izdelave. V okviru Phare programa sodelujemo na projektu uvajanja sočasnega razvoja v Gorenje Orodjarno.Leon Kos
1999-06-22