Branje rastrskih podatkov

Ker eksperimentiramo na realnih podatkih je bilo potrebno najprej izdelati ustrezne algoritme, ki bi razbrali posnetke shranjene na 8mm traku. Zapisi na traku so direktorijsko struktiurani in je zato mogoče hitro določiti vsebino in nastaviti pomik na izbrani zapis. Za potrditev in ugotovitev formata zapisa smo pregledovalnik izdelali tako, da je datotečno orientiran. To pomeni, da je sposoben prikazati datoteke, ki so bile prekopirane iz tračnega na datotečni sistem. Delo je bilo fokusirano predvsem na potrditev zmožnosti branja podatkov in kasnejšo praktično aplikacijo.Leon Kos
1999-06-22